Välkommen till | Welcome to

ruotsi Fölisöns Julstig
Fölisöns Julstig är ett gratis evenemang inför julen, avsett för barn och barnfamiljer i Helsingforsregionen. Här får besökarna tillfälle att titta in i sagans värld och ta del av gammaldags julfirande samt den första julens budskap.

Läs mer om vår nya hemsida >

enkku Seurasaari Christmas Path
The Seurasaari Christmas Path (Joulupolku) is a free pre-Christmas event for children and families with children in the Helsinki region, offering visitors peeks into the fairy-tale world, old-time Christmas and the message of the first Christmas.

Read more about the event on our new website >